kilder Https//Jlkm.dk/Da/Vejledninger/Open Source/Rusland Overvejer Open Source Offentlige (1)

Overordnet gennemgang af, hvordan du trækker dokumenter med både ren og formateret tekst ud af Lotus Notes, lagrer dem som markdown - og til sidst bruger udtrækket som basis for at generere et websted med Hugo