jam, mevn, Open source, Microdata, node, vue, Go, nosql, nodb, mongodb, markdown, keystone, hugo, hexo, Leaflet, Google Maps, lotus notes

JLKM profil

Sted 20-02-17 ~4 minutters læsning · 661 ord

Foruden at drive webstedet Udvandrerne.dk leverer JLKM webudvikling til både internet og intranet. Specialet er websteder og wikier med meget indhold i form af artikler, vejledninger, bidrag, kommentarer, debat etc.

Fokus er rettet mod dokument-baserede systemer, hvor JLKM har knap 20 års erfaring med programmering i dokument-databasen Lotus Notes/Domino. På det seneste er hovedvægten flyttet over på udvikling i frontend biblioteket Vue.js samt udtræk af data fra bl.a. Lotus Notes og brug af disse til opbygning af websteder med static-site-generators.

Vue.js er således omdrejningspunktet for MEVN.dk, som er et godt bud på at være Danmarks første MEVN-stak, efter som det er et CMS-system lavet med MongoDB, Express, Vue og NodeJS.

Hvad angår statiske side generatorer (SSG´er) er artiklen, som du læser nu, skrevet i tekst-formatet markdown og konverteret til html med SSG´en Hugo. Det samme gælder resten af webstedet, som i øvrigt tæller i alt 10 domæner (multi-tenant) fordelt på to sprog. Klyngen af websteder er koblet så tæt sammen - og linker så meget til hinanden på kryds og tværs, at der kan være automatiske links til en artikel på nærværende websted, JLKM.dk, fra en hvilkensomhelst artikel på et af de andre websteder, hvis ellers indholdet er beslægtet.

Desuden har JLKM migreret Udvandrerne.dk og 5 søstersites med i alt knap 30.000 dokumenter fra Lotus Notes til et statisk websted, lige som JLKM har stået for migreringen af Viborg Kommunes websted med byråds- og udvalgsreferater fra Lotus Notes til statiske websider. Begge dele er foregået ved hjælp af bl.a. Hugo.

Erfaringen med udvikling og opbygning af statiske websteder omfatter også js-biblioteket Hexo, som er konkurrent til Hugo og den mest populære static site generator i javascript.

Statiske side generatorer (SSG´er) er en forholdsvis ny disciplin i Danmark, men den har de senere år gået sin sejrsgang i store dele af verden. Af flere grunde: - Det hele kan køre på open source software, hvor man siger farvel til licenser og afhængighed af bestemte leverandører. - Metoden genindfører noget af den enkelhed og gennemskuelighed, som kendetegnede de første websteder i ‘90-erne, samtidig med at nutidens fleksibilitet og smarte funktioner stadig er tilgængelige. - SSG´er siger ikke blot farvel til SQL - men også farvel til NoSQL. Vi havner helt ovre i NoDB, efter som alle de nødvendige dokumenter er gemt direkte i fil-systemet. En database(server) kræves derfor ikke, og dermed spares igen penge til licenser og vedligeholdelse. - Desuden skal der ikke bruges data-kraft på at trække data ud af en database og pakke det ind i den korrekte html, hver gang brugeren klikker sig ind på en SSG-side. På dette tidspunkt er html´en renderet for længe siden. Den mangler blot lige det sidste skub fra serverens disk til brugerens browser.

Metoden bag statiske websteder betegnes ofte som en JAMstack, hvor initialerne står for de tre ting, der er tilstrækkelige til at få webstedet til at køre. Nemlig Javascript, API og Markup. Stakken er betegnelsen for den kode, som kræves til at hente dataene på serveren (backend) og få dem vist i brugerens internetprogram (frontend). Initiatlerne udmærker sig ved, at der ikke er noget bogstav for navnet på den database, som bruges. Dermed understreges forskellen i forhold til eksisterende teknologier som LAMP-stack og MEAN-stack, som henter deres data fra henholdsvis en MySQL-database og MongoDB.

Netop MongoDB, som er en open source dokument-database, har JLKM dog også erfaring med. Databasen udgør som tidligere nævnt backenden for MEVN.dk. Dertil kommer udvikling i CMS-systemerne PencilBlue og Keystone, der begge kører i Node.js og benytter MongoDB til lager.

Endelig er JLKM leveringsdygtig i udvikling af kort på web. Erfaringerne omfatter bl.a. open source biblioteket Leaflet, som er blevet brugt til generering af kort på Udvandrerne.dk, samt Google Maps.

JLKM er ejet af Jan Larsen.

JLKM Kontakt info
Jan Larsen
Kornmodsbakken 176
8210 Aarhus V
Tlf. +45 2252 0319
JLKM Internet
Mail info@jlkm.dk
Web https://jlkm.dk
Web https://udvandrerne.dk
LinkedIn https://dk.linkedin.com/pub/jan-larsen/98/a7b/11b
GitHub https://github.com/jlkm
JLKM Betalings info
SE/CVR-nr. 26 00 59 73
Konto nr. 1671 0000477540
SWIFT KRONDK22
IBAN DK6016710000477540