ubuntu, jam, mevn, Open source, Microdata, Front matter, node, nginx, vue, nuxt, Go, nosql, mongodb, markdown, keystone, hugo, hexo, Leaflet, Google Maps, lotus notes

Jan Larsen CV

Person 20-02-17 ~8 minutters læsning · 1603 ord

JanLarsen ved Rheinfall

CV

Jan Larsen

Kornmodsbakken 176

8210 Aarhus V

Mobil: 2252 0319

E-mail: info@jlkm.dk

LinkedIn: https://dk.linkedin.com/pub/jan-larsen/98/a7b/11b

GitHub: https://github.com/jlkm


Uddannelse
1999 - Selvlært web-udvikler med fokus på frontend, open source, Vue, NodeJS, NoSQL, Static site generators og Lotus Notes
1994 - 1995 Diplom i Natur-, Miljø- og Videnskabsjournalistik.
1988 - 1994 Merkonom i Personaleadministration.
1983 - 1987 Journalist fra Danmarks Journalisthøjskole (DJH) - praktik på Kolding Folkeblad.
Erhvervserfaring
2017 - Selvstændig webudvikler med særligt fokus på open source - herunder statiske side generatorer (Hugo), frontend biblioteker (Vue.js) og NoSQL (MongoDB).
2006 - Indehaver af virksomheden Jan Larsen Knowledge Management (JLKM)
Jeg har opbygget og løbende udbygget Udvandrerne.dk og søster-websteder - både mht. programmering, indhold og markedsføring. Desuden har jeg programmeret for bl.a. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX), BKI Kaffe samt Odense Kommune og Viborg Kommune. Udviklingen er foregået i Lotus Notes (klient, web og XPages) ved hjælp af HTML, CSS, javascript, LotusScript, Notes formel-sprog samt i mindre omfang C#.
1998 - 2005 CFJE (i dag: Danmarks Medie- og Journalisthøjskole), Aarhus
Ansvarlig for opbygningen af både det interne og det eksterne informationssystem.Webredaktør og webmaster på www.cfje.dk, som blev ført op til 10.000+ dokumenter. I slutningen af 2005 kom der ca. 5000 besøg om dagen ifølge WebTrends. Desuden analysemedarbejder inden for spændingsfeltet mellem journalistik, medier, internet og IT samt forfatter til følgende rapporter:
Videnstyring på medier: Rapport: Videnstyring på medier
Netlæring for redaktionelle medarbejdere: Rapport: Netlæring for redaktionelle medarbejdere
1996 - 1998 Den journalistiske Efteruddannelse (DjE), Aarhus
IT-ansvarlig, kursusleder og -planlægger af kurser om internet Word, Excel og Access.
1988 - 1996 Horsens Folkeblad
Journalist med speciale i amts-, miljø-, sundheds- og socialstof.
1987 - 1988 Vejle Amts Folkeblad
Lokalredaktør i Jelling Kommune. Leverandør af artikler om Egtved Kommune.
IT-kompetencer
Disciplin/framework/program/sprog etc. Bemærkninger inkl. evt. eksempler Rating 1-10 (10 er bedst) Anvendt siden
HTML (4) Brugt dagligt siden lanceringen af www.cfje.dk 10 1999
HTML 5 Omprogrammerede Udvandrerne.dk til HTML 5/CSS 3 inkl. semantisk tagging (microdata) i 2014. 10 2014
Regulære udtryk Har anvendt RegEx som metode til validering af indtastninger i HTML 5 og til fjernelse af font tags og inline styles for Viborg Kommune 5-6 2015
CSS 10 2005
CSS 3 Omprogrammerede Udvandrerne.dk til HTML 5/CSS 3. Grundlag for person-profiler og geo-kodning. Erfaring med Holy Grail layout og Bootstrap. 10 2014
LESS / SASS Har test-programmeret med de to CSS-generatorer. 2-3 2015
Responsive webdesign Har lavet media queries til visning på alle skærmstørrelser 7-8 2015
Søgemaskine-optimering Har gjort brug af teknikker til on-site SEO siden lanceringen af Udvandrerne.dk. Fast bruger af Google Webmasterservice siden midten af nullerne. 6-7 2002
Javascript Bruger især javascript til validering af input, programmering af Xpages i Lotus Notes, illustration af geografiske data i js-biblioteket LeafLet samt til en lang række setup i Node.js. Har løbende opdateret min viden med de nye funktioner i EcmaScript 5/6/2015. 7-8 1999
jQuery Brugt i forskellige sammenhænge samt til JSON-import og AJAX. 3-4 2015
Vue Har udviklet MEVN.dk på basis af MongoDB, Express, Vue og Node.js. Det er - så vidt vides - den første MEVN-stak i Danmark Undervejs er det blevet til flere test-applikationer med Vue.js inkl. brug af Vue-router, Vuex, Nuxt, Axios og Firebase. 7 2017
Angular Udførlige test af Angular 2 før skift til Vue 2 2016
TypeScript Har kørt tutorials og test af typescript inkl. transpilering til javascript i Node.js. 4-5 2016
Node.js Arbejder næsten dagligt med Node.js med fokus på CMS´er, Static Site Generators samt forum- og wiki-systemer. Herunder bl.a. NodeBB, Hexo, PencilBlue, Keystone og Rest API op mod JSON Server og MongoDB. Afvikler Node.js på både Ubuntu og Windows. 6-7 2016
MongoDB Bruger aktuelt MongoDB som backend i en MEVN-stak sammen med bl.a. frontend-biblioteket Vue.js. Har tidligere opsat og tilpasset PencilBlue, Keystone, NodeBB samt en MEVN-stack med MongoDB som backend. Benytter Robomongo/Robo 3T som interface til kontrol af data. 6-7 2016
Nginx Dette dokument leveres via Nginx, som jeg har sat op på en Ubuntu-server. 5-6 2016
Ubuntu Dette dokument befinder sig på en headless Ubuntu-server 16.04 LTS, som jeg har sat op til at køre Node.js og statiske websider 4-5 2016
LotusScript Et Visual Basic-lignende sprog (objektorienteret). Hjørnesten i udvikling på Lotus Notes Platformen. 7-8 2000
CMS Har udviklet adskillige CMS’er (internet og intranet) i Lotus Notes. Dertil kommer opbygning af websteder i WordPress, PencilBlue, Hexo og Keystone (Node.js) samt Hugo (GoLang). MEVN.dk udgør det seneste skud på CMS-stammen, og det er udviklet i MongoDB, Express, Vue og Node.js/Nuxt.js. 10 1998
Hexo Har lavet en demo for en dansk kommune med udtræk fra Lotus Notes af dokumenter med afgørelser og efterfølgende konvertering til et statisk websted i Hexo. 8 2016
Hugo Har migreret Udvandrerne.dk og 5 søstersites med sammenlagt knap 30.000 dokumenter fra Lotus Notes over [markdown](https://markdown.dk] til et statisk websted ved hjælp af Hugo.
Har desuden konverteret websted med byråds- og udvalgsreferater i Viborg Kommune fra Lotus Notes til statiske websider - ligeledes med Hugo.
Har også lavet et statisk demo-site for en dansk kommune med udtræk af afgørelser fra Lotus Notes. Sitets .html-sider blev derefter indlejret som .aspx-sider i Sharepoint online, hvor det viste sig fuldt fungerende.
10 2016
Git/GitHub Bidragyder siden 2016 - repo siden 2017 6 2016
C# / ASP.NET MVC Har udviklet et websted på C# / ASP.NET MVC hos en kunde i begyndelsen af 2016. 3-4 2015
Netværk og DNS Mange års erfaring med opsætning af DNS på gratis-dns.dk og routing på Lotus Domino. Er fuldt fortrolig med konfiguration af Nginx (reverse proxy) og opsætning af https/SSL med Let´s Encrypt. 5-6 2002
Google Maps API Har lavet flere demo-kort i JS-biblioteket Google Maps. Er siden gået over til at udvikle kortene i open source frameworket Leaflet. 5 2013
Leaflet API Har udviklet snesevis af dynamiske kort i Leaflet - også med layers og klustre. De var i drift på Udvandrerne.dk fra efteråret 2015 til foråret 2017. 7-8 2014
Google AdSense Anvendt på Udvandrerne.dk fra foråret 2015 til foråret 2017. 3-4 2015
Google Analytics Brugt på Udvandrerne.dk siden midten af hullerne. Brugen omfatter bl.a. indsendelse af sitemaps. 4-5 2006
Lotus Notes/Domino Udvikler af adskillige systemer til både web og Notes klient til bl.a. håndtering af CMS, CRM, projektstyring, wiki, dagsordener/referater og helpdesk. 10 1996
SQL Er bruger af SQLite. Har desuden brugt SQL hos en kunde. 2 2016
Microsoft Access Har undervist og opbygget flere databaser i systemet 3-4 1998
Microsoft Excel Har undervist journalister i brugen af regnearket. Bruger gennem næsten hele mit voksne liv. 5 1996
Adobe Photoshop Bruger gennem det meste af mit voksne liv. 6-7 1996
Gimp Jævnlig bruger af dette open source alternativ til Photoshop. 4-5 2015
Kurser
2016 Single page application webdesign ved hjælp af jQuery, JSON og AJAX
Arr.: Prosa Aarhus
2015 Søgemaskineoptimering (SEO)
Arr.: FOF Aarhus.
2014 Hjemmesider med WordPress
Arr.: FOF Aarhus.
2009 - 2014 NoSQL, NodeJS, app-udvikling, HTML5, CSS3, Jquery, WordPress m.m.
Arr.: Notesnet. Seminarer.
2004 Samarbejds-platformen QuickPlace
Arr.: OpusNeo.
2001 - 2003 Webudvikling i Lotus Notes/Domino
Arr.: Cinet, Arthur Andersen Kursuscenter, DTI og Mindcom.
2002 Javascript
Arr.: Deloitte & Touche.
2000 Fjernundervisningssystemet LearningSpace
Arr.: Lotus Development Danmark.
1998 - 2000 Programmering i Lotus Notes
Arr.: Cinet og Arthur Andersen Kursuscenter.
Opbygning, videreudvikling og markedsføring af Udvandrerne.dk
2017 Konvertering af Udvandrerne.dk og 5 søstersites med sammenlagt knap 30.000 dokumenter fra Lotus Notes til et statisk websted ved hjælp af Hugo. Migrering af websted med byråds- og udvalgsreferater i Viborg Kommune fra Lotus Notes til statiske websider - ligeledes med Hugo.
2016 Glidende skift til webudvikling med statisk side generatorer og frontend biblioteker.
I 2016 kommer der for alvor gang i forberedelserne til, at Udvandrerne.dk skal køre via en statisk side generator på Open Source. En headless Ubuntu-server bliver installeret, og efter en række tests sættes serveren op til at drifte dette og andre websteder som statiske sider via Nginx.
2015 Udskilning af Tyskland.dk, England.dk og Rusland.dk
For at skabe større opmærksomhed om Danmarks nabolande udskilles tre dansk-sprogede nichesites om de tre største lande i Nordeuropa. Der åbnes med over 1000 dokumenter om hhv. Tyskland og England samt over 100 om Rusland. Dermed er familien af websteder oppe på seks - fordelt på tre sprog.
2015 Interaktiv grafik - visning af personprofiler på kort
Både person-profiler og andre dokumenter blev geo-kodet vha. opslag i database med 600.000 dokumenter, hvorefter de blev vist på kort ved hjælp af JS-frameworket Leaflet.
2015 Google Analytics og Google AdSense
Selv om det indebærer cookies, vælgte jeg fra 2015 til 2017 at sige "Google is your friend" og indføre både Googles annoncer og analyseværktøj på webstedet.
2014 HTML5, CSS3 og responsivt web design (RWD)
For at fastholde de mobile brugere bliver responsivt web design programmeret ind i systemet. Samtidig opgraderes næsten al kodning til HTML5/CSS3.
2014 Semantisk tagging af kendte danskere i udlandet
Udvidelse af Udvandrerne.dk med over 7000 beskrivelser af kendte danskere med tilknytning til udlandet. Beskrivelserne er de første dokumenter på webstedet til at anvende semantisk tagging (Microdata) som et SEO-redskab. Desuden er personbeskrivelserne i sig selv en "Long Tail&quot SEO-strategi.
2013 Søgemaskinevenlige webadresser
Programmering af system, som automatisk genererer en søgemaskinevenlig URL til alle nye indlæg og øvrige dokumenter.
2007 Udvidelse med Utvandrerne.no og Utvandrarna.se
Udvandrerne.dk knopskyder med en norsk version på Utvanderne.no og en svensk version på Utvandrarna.se. Samtidig oversættes menuer og flere hundrede tekster til norsk og svensk.
2002 Lancering af Udvandrerne.dk
Udvandrerne.dk åbnes 8-4-2002 efter et års forudgående fritids-programmering i Lotus Notes/Domino samt skrivning af de første 1000 korte artikler plus en snes større artikler om webstedet
Privat
Født 1962. Landmandssøn fra Brovst, Nordjylland. Jeg er gift med Lisbeth. Vi har sammen to børn på henholdsvis 21 og 18 år, som begge er flyttet hjemmefra. I fritiden spiller jeg bl.a. badminton, ligesom jeg i 6 år har været næstformand i den lokale grundejerforening.